Dyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Penkal

Z-ca Dyrektora Szkoły: mgr Elżbieta Prus

NAUCZYCIELE

Agnieszka Kwiatkowska  Edukacja wczesnoszkolna
Bernadeta Gorczyca Edukacja wczesnoszkolna
Beata Rogacka Edukacja wczesnoszkolna
Marzena Korman Edukacja wczesnoszkolna
Jolanta Oszmaniec Edukacja wczesnoszkolna
Urszula Klimowicz-Gwiazdowska Edukacja wczesnoszkolna
Wioleta Tracz Język polski
Małgorzata Fudali-Hakman Język polski
Edyta Karpińska Język polski
Gabriela Gierc Matematyka
Małgorzata Stefaniak  Matematyka
Basińska Dorota  Muzyka
Gapińska Katarzyna  Język polski
Katarzyna Szczepaniak  Język Angielski
Teresa Nowak Fizyka
Sylwia Klój Chemia 
Sławomir Żukowski Historia, WOS
Judyta Hetnar-Czepińska Historia, WOS
Małgorzata Penkal Biologia
Agnieszka Rulewska Język angielski
Beata Wantoła Język angielski
Leszek Majewski Język angielski
Izabela Pokorska Język niemiecki
Joanna Łyba Język niemiecki
Izabela Burzyńska Język niemiecki
Kacper Świątek  Informatyka, technika
Daniel Fekieta  Informatyka
Robert Penkal Wychowanie fizyczne
Tomasz Kols Wychowanie fizyczne