1. Szkoła działa w ramach osobowości prawnej stowarzyszenia „Wspólne Dzieła” w Żarach przy ul. Kalinowskiego 15.

2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Jest szkołą niepubliczną.

4. Podstawowym założeniem było i jest utworzenie placówki o wysokim poziomie nauczania i wychowania, opartego na zasadach chrześcijańskich zawartych w Dekalogu i przesłaniu Ewangelii.

5. Nauczyciele uczący w szkole charakteryzują się wysokimi kompetencjami pedagogicznymi i metodycznymi.

6. Uczniowie i rodzice mają opiekę psychologiczno – pedagogiczną.

7. Każdy dzień zajęć rozpoczyna się i kończy modlitwą.

8. Zbiorowość klasy to maksymalnie 16 uczniów.

9. Szkoła posiada własny budynek z odpowiednio wyposażonymi salami lekcyjnymi, salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę szkolną.

10. Doboru uczniów do pierwszej klasy dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie wyników nauczania.

11. Zasady finansowania:
– czesne;
– dotacja Urzędu Miasta;
– darowizny;
– środki własne wypracowane przez szkołę.

Hymn szkół katolickich