Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)  Dyrektor Szkół Katolickich w  Żarach ustala następujące dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

KSP KLO  
14 października 2019r.
(odpracowany 13 października –
Dzieło Nowego Tysiąclecia)
14 października 2019r.
(odpracowany 13 października –  
Dzieło Nowego Tysiąclecia
31 października 2019r.   31 października 2019r.  
10 stycznia 2020r.
-rejonowy konkurs z fizyki  
10 stycznia 2020r.
 -rejonowy konkurs z fizyki  
21-23 kwietnia 2020r.
(egzamin ósmoklasisty)  
4-6 maja 2020r.
(egzamin maturalny)
12 czerwca 2020r.   12 czerwca 2020r.

Szkoła zapewnia w tych dniach oraz w przerwie świątecznej zajęcia opiekuńcze. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie obecności dziecka na zajęciach w w/w dniach.

Czesne

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 01.04.2019 r.
ulega zmianie wysokość czesnego.
Od dnia 01.05.2019 r. wynosić będzie:

Katolicka Szkoła Podstawowa:
– pierwsze dziecko – 450 zł. (dotyczy klas 1-6)
– pierwsze dziecko – 500 zł. (dotyczy klas 7-8)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące:
– pierwsze dziecko – 600 zł.

Jeżeli Państwa dzieci uczą się w szkole tego samego typu to przysługuje zniżka  – 200 zł.
Jeżeli Państwa dzieci uczą się w różnych szkołach to przysługuje zniżka  – 150 zł.

Zniżka pracownicza – 100 zł.

Dzwonki w szkole

1.8:00 – 8:45
2.8:55 – 9:40
3.9:50 – 10:35
4.10:45 – 11:30
5.11:40 – 12:25 przerwa obiadowa
6.12:45 – 13:30
7.13:40 – 14:25
8.14:30 – 15:15
9.15:20 – 16:05